image

A New or Pre-Owned Mazda – which one should you buy?

07-сен, 18;46 alexpuskins 0 20
If the buyer has made a choice in favour of a used car, it should be noted that the reliability indicators of different brands vary significantly. The reliability rating is determined taking into account 3 factors: how often the car breaks down,...image

Новая или подержанная Mazda – которую покупать?

07-сен, 18;46 alexpuskins 0 41
Если покупатель сделал выбор в пользу подержанного автомобиля, следует учесть, что показатели надежности разных марок существенно различаются. Рейтинг надежности определяется с учетом 3-х факторов: как часто машина ломается, какие предоставляются...image

Lietota vai jauna Mazda - kuru pirkt?

07-сен, 18;46 alexpuskins 0 21
Ja pircējs lēmis par labu lietotai automašīnai, jāņem vērā, ka dažādu zīmolu uzticamības rādītāji ievērojami atšķiras. Uzticamības reitingu nosaka, ņemot vērā 3 faktorus: cik bieži automašīna saplīst, kādas ir sniegtās garantijas, vidējie remonta...